Tác Giả Thanh Lý Trúc

Nghịch Tập Trọng Sinh Để Em Chủ Động!!!

Nghịch Tập Trọng Sinh Để Em Chủ Động!!!

7.7/10
1848

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 28
Dựa Vào Anh

Dựa Vào Anh

7.5/10
1763

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 43
Cõi Mộng - Hoàn

Cõi Mộng - Hoàn

7.5/10
1141

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 1
Mang Thai Con Của Chồng Cũ

Mang Thai Con Của Chồng Cũ

7/10
3781

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 74
Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Giải Mã

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Giải Mã

7.4/10
8919

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 295
Ta Ở Cẩu Huyết Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Ta Ở Tra Tiện Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Xuyên Nhanh

Ta Ở Cẩu Huyết Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Ta Ở Tra Tiện Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Xuyên Nhanh

8/10
13931

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 255
Tiên Đạo Mạn Đồ

Tiên Đạo Mạn Đồ

8.3/10
8149

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 286
Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ

Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ

7/10
3819

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 30
Tiến Công Sinh Hoạt Lưu Xuyên Nhanh

Tiến Công Sinh Hoạt Lưu Xuyên Nhanh

7.7/10
7735

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Chương 201
Thần Cũng Đừng Tưởng Ngăn Đón Ta Làm Xây Dựng

Thần Cũng Đừng Tưởng Ngăn Đón Ta Làm Xây Dựng

8.4/10
7895

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 162
Ngày Tháng Tôi Giả Làm Npc Trong Game Sinh Tồn

Ngày Tháng Tôi Giả Làm Npc Trong Game Sinh Tồn

7.3/10
12158

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 306
Chỉ Có Mình Chị

Chỉ Có Mình Chị

7.8/10
3025

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 28
Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào

Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào

7.8/10
3518

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sủng

Chương 55
Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn

7.9/10
6799

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chương 35
Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều Cường Thế Sủng!

Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều Cường Thế Sủng!

7.2/10
6277

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Chương 36
Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân

Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân

7.5/10
24784

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 90
[Vampire Knight] Cách (Quy Luật)

[Vampire Knight] Cách (Quy Luật)

7.5/10
8864

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Huyền huyễn

Chương 49
Nghịch Tập Trọng Sinh Để Em Chủ Động!!!
7.7/10
1848

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình

Dựa Vào Anh
7.5/10
1763

Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

Cõi Mộng - Hoàn
7.5/10
1141

Thể loại: Truyện Khác

Mang Thai Con Của Chồng Cũ
7/10
3781

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Giải Mã
7.4/10
8919

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị, Đam Mỹ

Ta Ở Cẩu Huyết Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Ta Ở Tra Tiện Văn Đi Sự Nghiệp Tuyến Xuyên Nhanh
8/10
13931

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tiên Đạo Mạn Đồ
8.3/10
8149

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Quay Ngược Thời Gian Về Làm Cụ Tổ
7/10
3819

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền huyễn

Tiến Công Sinh Hoạt Lưu Xuyên Nhanh
7.7/10
7735

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Huyền huyễn

Thần Cũng Đừng Tưởng Ngăn Đón Ta Làm Xây Dựng
8.4/10
7895

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Ngày Tháng Tôi Giả Làm Npc Trong Game Sinh Tồn
7.3/10
12158

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chỉ Có Mình Chị
7.8/10
3025

Thể loại: Truyện Khác

Anh Ấy Ôn Nhu Đến Nhường Nào
7.8/10
3518

Thể loại: Truyện Sủng

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang Npc Trong Trò Chơi Sinh Tồn
7.9/10
6799

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều Cường Thế Sủng!
7.2/10
6277

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền huyễn

Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân
7.5/10
24784

Thể loại: Đam Mỹ

[Vampire Knight] Cách (Quy Luật)
7.5/10
8864

Thể loại: Dị Năng, Huyền huyễn