Ta Mô Phỏng Trường Sinh Lộ
7.7/10
1628

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thể loại: Tiên hiệp , Xuyên Không , Hệ thống , Trọng Sinh - Tiên đạo sao khó thay!

Huống chi tu tiên giới nay bị một trận ôn dịch thay đổi hoàn toàn!

Con người thân mang dịch bệnh, tiên nhân một ngày tiếp xúc, nhẹ thì tu vi giảm sút, nặng trả đạo về trời, vậy nên Tiên Phám vĩnh viễn cách biệt;

Tiên pháp không thể cùng tu luyện, toàn bộ tu tiên giới đã trở thành chốn rừng sâu nước thẳm;

...

Lý Phàm chuyển kiếp đến đây, tuy có hoài bão lớn lao, lại chỉ có thể an phận chốn phàm trần, phí phạm thời gian cả đời.

Cũng may trong lúc lâm chung, hắn cuối cùng thức tỉnh được dị bảo, có thể hoá thật thành giả, biến cả một đời người chân thật trở thành một giấc mộng Hoàng Lương, trở lại lúc vừa chuyển kiếp!

Vì vậy, Lý Phàm bắt đầu bước lên con đường trường sinh đằng đẵng!

Đời thứ hai, Lý Phàm chỉ 50 năm đã nắm cả thiên hạ trong tay, nhưng tìm khắp chốn nhân gian vẫy không thấy được tiên. Chỉ đến cuối đời thì hắn mới thấy được vết tích tiên nhân.

Đời thứ ba, Lý Phàm dù hết lòng hết dạ, mưu đồ mọi cách nhưng cuối cùng cũng không đỡ nổi một kiếm của tiên nhân!

Đời thứ tư...

...

Ta, Lý Phàm, một người trần mắt thịt, không tiếc bao đời, phải được trường sinh!


Thân mời các bạn đọc tiếp - SSTRUYEN

7.7/10
1628
Ta Mô Phỏng Trường Sinh Lộ

Tác giả :

Thể loại: Xuyên Không, Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thể loại: Tiên hiệp , Xuyên Không , Hệ thống , Trọng Sinh - Tiên đạo sao khó thay!

Huống chi tu tiên giới nay bị một trận ôn dịch thay đổi hoàn toàn!

Con người thân mang dịch bệnh, tiên nhân một ngày tiếp xúc, nhẹ thì tu vi giảm sút, nặng... thì trả đạo về trời, vậy nên Tiên Phám vĩnh viễn cách biệt;

Tiên pháp không thể cùng tu luyện, toàn bộ tu tiên giới đã trở thành chốn rừng sâu nước thẳm;

...

Lý Phàm chuyển kiếp đến đây, tuy có hoài bão lớn lao, lại chỉ có thể an phận chốn phàm trần, phí phạm thời gian cả đời.

Cũng may trong lúc lâm chung, hắn cuối cùng thức tỉnh được dị bảo, có thể hoá thật thành giả, biến cả một đời người chân thật trở thành một giấc mộng Hoàng Lương, trở lại lúc vừa chuyển kiếp!

Vì vậy, Lý Phàm bắt đầu bước lên con đường trường sinh đằng đẵng!

Đời thứ hai, Lý Phàm chỉ 50 năm đã nắm cả thiên hạ trong tay, nhưng tìm khắp chốn nhân gian vẫy không thấy được tiên. Chỉ đến cuối đời thì hắn mới thấy được vết tích tiên nhân.

Đời thứ ba, Lý Phàm dù hết lòng hết dạ, mưu đồ mọi cách nhưng cuối cùng cũng không đỡ nổi một kiếm của tiên nhân!

Đời thứ tư...

...

Ta, Lý Phàm, một người trần mắt thịt, không tiếc bao đời, phải được trường sinh!


Thân mời các bạn đọc tiếp - SSTRUYEN

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Gợi ý truyện

BÌNH LUẬN TRUYỆN