Quân Tử Có Cửu Tư
10.3/10
107618

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Full

Mọi người nghĩ như thế nào về một con người đáng sợ? Lưu manh? Bình thường quá!

Lưu manh có văn hóa? Chưa đủ sợ.

Lưu manh có văn hóa, tâm cơ sâu không thấy đáy? Có vẻ hơi đáng sợ rồi đó.

Lưu manh có văn hóa, tâm cơ sâu không thấy đáy còn ngang ngược? Cực phẩm của cực phẩm là đây!!!

10.3/10
107618
Quân Tử Có Cửu Tư

Tác giả :

Thể loại: Ngôn Tình

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Full

Mọi người nghĩ như thế nào về một con người đáng sợ? Lưu manh? Bình thường quá!

Lưu manh có văn hóa? Chưa đủ sợ.

Lưu manh có văn hóa, tâm cơ sâu không thấy đáy? Có vẻ hơi đáng sợ rồi đó.

Lưu manh có văn hóa, tâm cơ sâu không thấy đáy... mà còn ngang ngược? Cực phẩm của cực phẩm là đây!!!

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
BÌNH LUẬN TRUYỆN