Kẻ Hiểm Ác
7.8/10
1015

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Linh Dị, Huyền Huyễn

Nguồn: WattpadVN

Trạng thái: Đang ra

[Tác giả Niên Chung -- Thể loại: Đô thị , Huyền Huyễn , Đam Mỹ , Linh Dị ]
Bạn đang đọc truyện Kẻ Hiểm Ác của tác giả Niên Chung. Ân Nhận hiện tại có ba con đường để chọn.

1. Chấp nhận huyết tế, lấy sát khí trao đổi, cũng là ban cho thế lực làm tế đàn.

2. Chấp nhận linh khế, thành một người thế thiên hành đạo.

3. Một người qua đường nhiệt tâm báo cảnh sát, nói hắn mang dụng cụ có tính sát thương, thế nên hắn có thể đến cục cảnh sát ngồi một chút.

Hung Thần ngàn năm · Ngài Ân: Cảm ơn đã mời. Tôi vừa mới phá phong ấn ở dương gian, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi, tôi chọn ba.

Không phải là giả ngu giả sợ giả đáng thương thôi sao, anh có thể.

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Tiễn Thần hoặc Tận Thế Vui Vẻ của cùng tác giả.
...sstruyen.vn !

7.8/10
1015
Kẻ Hiểm Ác

Tác giả :

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Linh Dị, Huyền Huyễn

Nguồn: WattpadVN

Trạng thái: Đang ra

[Tác giả Niên Chung -- Thể loại: Đô thị , Huyền Huyễn , Đam Mỹ , Linh Dị ]
Bạn đang đọc truyện Kẻ Hiểm Ác của tác giả Niên Chung. Ân Nhận hiện tại có ba con đường để chọn.

1. Chấp nhận huyết tế, lấy sát khí trao đổi, cũng... như là ban cho thế lực làm tế đàn.

2. Chấp nhận linh khế, thành một người thế thiên hành đạo.

3. Một người qua đường nhiệt tâm báo cảnh sát, nói hắn mang dụng cụ có tính sát thương, thế nên hắn có thể đến cục cảnh sát ngồi một chút.

Hung Thần ngàn năm · Ngài Ân: Cảm ơn đã mời. Tôi vừa mới phá phong ấn ở dương gian, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi, tôi chọn ba.

Không phải là giả ngu giả sợ giả đáng thương thôi sao, anh có thể.

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Tiễn Thần hoặc Tận Thế Vui Vẻ của cùng tác giả.
...sstruyen.vn !

Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
BÌNH LUẬN TRUYỆN